Foto dokumentiem 5 minūtēs

Foto dokumentiem 3x4

 4gab.€3,60
 6gab.€4,30
 8gab.€5,00

Amerikas vīzai 5x5

 2gab.€3,60
 4gab.€5,00

Dokumentu foto izdruka no klienta faila
€3,00
Dokumentiem 10x15 vai 9x13 €3,00

Atkārtota

 €0,40


 .