laminēšana, Skenēšana un kopēšana

Skenēšana

Līdz A4
 1lpp. €0,35

Kopēšana (melnbalta)

 A4 1lpp.€0,14

Laminēšana

Līdz 10x15
€0,70
15x21€0,85
21x30€1,40


 .